CentOS Apache + Veebileht

Allikas: Teadmusbaas

CentOS Apache + Veebileht

Koostaja: Kevin Puusild

Linux/BSD-operatsioonisüsteemide haldus

See õpetus käib CentOS 7 kohta!

CentOS

CentOS (Community Enterprise Operating System) on Linuxi operatsiooni süsteem, mis on just mõeldud äridele. Jaanuaris 2014 ühines CentOS Red Hat Enterprise Linuxiga, kuigi mis on ikkagi jäänud iseseisvaks.

CentOS installeerimine

Esmalt oleks vaja alla laadida CentOs install image. Allalaadimise link on siin: https://www.centos.org/download/

Tähele tuleb panna see et kui me soovime sinna paigaldada Apachet + Veebilehte siis tuleks võtta tarkvara valikust BASIC SERVER

Apache Paigaldus

Pärast seda kui CentOS on peale paigaldatud siis esmalt tutvuge keskkonnaga, näiteks: kuidas root õigustesse minna ja lõpetuseks tehke ka uuendused ära:


sudo yum update

Kui uuendused on tehtud siis paigaldage peale apache paketid:

sudo yum install httpd

Kui paigaldus on lõpenud siis pange apache käima:

sudo systemctl start httpd.service

Peale seda tuleb määrata ära et apache läheks iga käivitumise korral ise käima:

sudo systemctl enable httpd.service

Ning meil ongi apache paigaldatud

Tulemüür

Tulemüür on CentOS-il "tava sättetes" peal ning ei luba välja minevaid ühendusi ega sisse tulevaid ühendusi, kuid meil tuleb sisse ja välja lubada 80 Port, selleks kirjutame käsureale:

sudo firewall-cmd --zone=public --add-port=80/tcp --permanent

Nüüd teeme tulemüürile restardi/laeme uuesti ülesse

sudo firewall-cmd --reload

Et vaatada kas tulemüürist on läbi läinud ikka 80 port tuleb kirjutada käsureale:

firewall-cmd --list-all

Ja meil ongi nüüd 80 Port läbi lubatud tulemüürist

Andmebaasi paigaldus (MariaDB)

CentOS ei toeta ametlikult MySQL andembaasi platvormi, sellepärast me peamegi kasutama MariaDBd

Selleks et paigaldada MariaDB, kirjutage käsureale:

sudo yum install mariadb-server mariadb

Nüüd tuleb käivitada MariaDB andmebaas:

sudo systemctl start mariadb

Kuid teil võis tekida paar küsimust juba paigalduse ajal, näiteks: miks ta parooli ei küsinud?? Selleks et parool määratada tuleb kirjutada käsureale:

sudo mysql_secure_installation

ESIALGU PAROOLI EI OLE, SEEGA ESIMESELE REALE ÄRGE KIRJUTAGE MIDAGI NING VAJUTAGE LIHTSALT ENTER

Viimaseks asjaks me peame tegema sama moodi nagu me tegime apachega, nimelt tuleb lubada MariaDBl masina käivitamisel käivituda:

sudo systemctl enable mariadb.service

Ning meil ongi andmebaas ka olemas.

PHP Paigaldus

Viimaseks komponendiks LAMP Serveril on meil veel jäänud PHP osa, ning et PHPd paigaldada kirjutage käsureale:

sudo yum install php php-mysql

Kui paigaldus on läbi tuleb teha taaskäivitus apachele:

sudo systemctl restart httpd.service

Ning nüüd on ka meil olemas PHP


PHP Moodulid

PHP kasutuse juures on kõige tähtsamad Moodulid, milleta lihtsalt ei saa veebileht töötada

Selleks et PHP mooduleid otsida kirjutage käsureale:

yum search php-

Tulemus peaks olema valik erinevaid PHP mooduleid Lisaks te saate erinvate paketide kohta infot küsida kui lihtsalt kirjutate käsureale:

yum info package_name


Veebilehe paigaldus

Nüüd tuleb veel viimane asi valmis teha, see oleks veebilehe failide allalaadimine ja /var/www/html kausta panemine


Kasutatud Allikad

https://en.wikipedia.org/wiki/CentOS

https://wiki.itcollege.ee/index.php/CentOS_Server