Css

Allikas: Teadmusbaas

Css, ehk Cascading Style Sheets on keel millega märgitakse üles XML ja SGML keelsete failide kujundust. SGML ehk standard aastast 1986, määrab kuidas määrata ja kirjeldada märgistuskeeli. Css-i kombineerimine XHTML-iga võimaldab veebilehe sisu ja kujunduse teineteisest eraldada. Keelt on võimalik määrata igale XML dokumendile, kaasaarvatud paljale XML-ile. Koos HTMLi ja Javaskriptiga, CSS on nurgakivi tehnoloogja, mida kasutavad enamus veebilehti, et luua visuaalselt haaravaid kasutajaliideseid veebilehtedele, ning mobiilsetele rakendustele.

Css on disainitud põhiliselt, et luua võimalus eraldada esitlus, ning sisu vahel. Kaasaarvatud aspektid nagu paigutus, värvid, ning fondid. See eraldus võib parandata sisu juurdepääsetavust, pakkuda rohkem paindlikust ja kontrolli spesifikatsiooni ja esitluse omadustele, võimaldab, mitu HTML-i lehtedele jagada vormindamist, määrates asjakohase CSS-i eraldi .css failis, vähendades keerukust ja kordamist struktuurses sisus.

Süntaks

CSSil on lihtne süntaks, mis kasutab paljusid inglisekeelseid, et spesifitseerida paljud stiili omadusi. Stiili leht koosneb reeglite nimekirjast. Iga reegel või reeglite kogum kooseb ühest või enamast valijatest, ning deklaratsiooni blokist.

Valija

Cssis on valijad, mis deklareerivad mis osa ülesmärgitud stiilist kehtib, kokkusobitades sildid ja atribuudid märgitud keelega.

Valijad võivad kohandada:

  • Kõik elemendid, mis on spetsiifilit tüüpi, näiteks teise taseme pealkirjad h2
  • Elemendid spesifeeritud atribuutidega, täpsemalt:
    • id: unikaalne idenfitseerja dokumendis
    • class: mitmes kohas kasutatav idenfitseerja dokumendis
  • elemendid mis on seotud, dokumendi puus.

Klassid ja ID-d on Suure Tähe sensitiivsed, peavad algama tähega, võivad sisaldada alakriipsu. Klass võib kohandada, ükskõik kui paljudele elementidele, id võib ainult ühele.

Pseudo-Klassid

Pseudo-klassid on kasutusel Css-i valijates, mis võimaldavad vormida informatsiooni, mis ei ole kirjas dokumendi puus. Üks näide on laialdaselt kasutatav pseudo-klass :hover, mis idenfitseerib sisu ainult siis kui hiirega tekstist üle hõljuda. Seda saab lisada, kui üelda klassi nimi:a:hover, või id:#elementid:hover. Pseudo-klassi klassifitseerib dokumendi elemente, nagu: :link, või :visited, samas kui pseudo-element teeb valija mis võib koosneda osalistest elementidest, nagu näiteks ::first-line või ::first-letter.

deklaratsiooni blokk

Deklarastsiooni blokk koosneb nimekirjast, mis on sulgude vahel. Iga deklaratsioon ise koosneb: Omadusest, koolonist, ja väärtusest.Kui on mitu deklaratsiooni, tuleb need eraldada semikooloniga.