Denial of Service

Allikas: Teadmusbaas


Mis see on?

DoS-rünne ehk Teenusetõkestamise rünne on rünnak, millega võetakse kasutajalt või organisatsioonilt ressursid mida nad tavaliselt kasutavad. Seda kõike tehakse päringutega saatmise teel ülekoormamisega arvuteid või arvutivõrke. DoS-rünne kasutab täielikult ära võrgu ribalaiuse või põhjustab süsteemi arvutusressursside ülekoormuse. DoS-ründed võivad olla suunatud mistahes võrguseadme vastu, kaasa arvatud marsruuterid ning veebi-, meili- ja DNS-serverid.

DoS Skeem

Fsd.jpg

Olemas oleval skeemil näitab kuidas üks inimene kasutab interneti, et saada ühendusse teiste arvutitega. Kasutates neid oma rünnakuks teise arvuti vastu.

Kuidas hoiduda selliste rünnakute eest.

DoS-rünnete tõkestamiseks peavad sidefirmad ja internetiteenuse pakkujad välja selgitama ründe allika ja blokeerima marsruuterites kuritahtliku liikluse. Ründe alla langenud kohtvõrgu administraatoril on ründe kiireks tõkestamiseks ainult piiratud võimalused, näit. kui ründe objektiks on üks konkreetne arvuti, siis võib ära muuta selle arvuti IP aadressi ja informeerida muutusest ainult väheseid usaldusväärseid väliskasutajaid. Kui ründaja IP aadress on teada, siis võib blokeerida kogu sellelt aadressilt tuleva liikluse, aga alati see ei aita, sest IP aadress võib olla võltsitud. Kõigi tuntud DoS-rünnete vastu on loodud tarkvaralisi vahendeid, mida süsteemiülemad võivad installeerida oma võrgu kaitseks taoliste rünnete vastu. Samal ajal leiutavad häkkerid pidevalt uusi DoS-ründeid, mis nõuab üha uute tõrjeprogrammide loomist või olemasolevate täiustamist.

== Kasutatud allikad: ==

http://www.vallaste.ee/index.htm?Type=UserId&otsing=2330 http://searchsoftwarequality.techtarget.com/definition/denial-of-service

Kenneth (arutelu) 6. veebruar 2017, kell 15:34 (EET)