Eesti keel

Allikas: Teadmusbaas

<!DOCTYPE html> <html> <title>W3.CSS katsetus</title> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <link rel="stylesheet" href="https://www.w3schools.com/w3css/4/w3.css"> <body>

Pealkiri: Eesti keel

Kasutatud on w3-konteiner klassi päispealkirja kuvamiseks.

</body> </html>


MeediaWiki ei toeta veel HTML 5 kõiki võimalusi

w3.css konteineritest