Geograafiline tähis

Allikas: Teadmusbaas

Geograafiline tähis

 

Geograafilise tähise kaitsega saab hõlmata tooteid või teenuseid, mis on pärit teatud geograafiliselt alalt ja millel on oluline omaduslik seos selle piirkonnaga. Geograafilisele tähisele ei teki taotlejal ainuõigust, vaid kaitse all mõistetakse eeskätt tähise registreerimisega omandatavat õigust kasutada tähist oma toodangul ning takistada isikuid, kes seda õigust ei oma, tähist kasutamast.

 

Patendiameti kodulehelt leiate täpsema info geograafilise tähise kaitsmise kohta (plangid, lõivud, õigusaktid).

 

Eesti geograafiliste tähiste andmebaas sisaldab Eesti Vabariigis registreeritud geograafiliste tähiste ja esitatud geograafilise tähise registreerimise taotluste andmeid.

 

Patendiameti ametlikust väljaandest Eesti Kaubamärgileht leiab Eesti geograafiliste tähiste registrisse kantud geograafilised tähised: seisuga 15.02.2012 on neid kuus.

 

Euroopa Ühenduse päritolutähiste ja geograafiliste tähiste andmebaas on DOORS.

 

Erinevalt kaubamärgist ei teki õiguskaitse taotlejal geograafilise tähisele ainuõigust ning ta ei saa ka selle omanikuks. Seega puudub geograafilisel tähisel omanik. Geograafilise tähise kaitse all mõistetakse registreerimisega omandatavat õigust kasutada tähist oma toodangul, ning keelata isikul, kes seda õigust ei oma, tähist kasutamast. Geograafilist tähist võib peale registreerimist kasutada igaüks, kes geograafilisele tähisele vastaval geograafilisel alal kaupa toodab, töötleb või müügiks ette valmistab või teenust osutab.

 

Geograafilise tähise õiguskaitse on tähtajatu.

 

Home-page6.png

Joonis 1 (Eesti geograafiline tähis nr G200000007)