IEEE tarkvara arenduse elutsükkel

Allikas: Teadmusbaas

IEEE tarkvara arenduse elutsükli protsessid

⇐ Tarkvara arendusprotsessi mooduli kirjeldus

⇐ Agiilmetoodikate mooduli kirjeldus

⇐ Testimise mooduli kirjeldus