ISMS

Allikas: Teadmusbaas

Wiki artikkel

Infoturbe haldussüsteem ISMS - Informations Security Management System

Isms framework.jpg

Lihtsa ISMS koostamine:

  • Infovarade kirjeldus
  • Infovarade vajaliku turvataseme määramine ja andmete turvaklassi määramine vt ISKE juhendmaterjalid ([ISKE rakendusjuhend] lk 19)
  • Tagajärgede kaalukuse hindamine, vt ISKE rakendusjuhend lk 20
  • Nõutava turbeastme ja turvameetmestiku määramine vt ISKE rakendusjuhend lk 23
  • Valige meetmed [Kolmeastmeline etalonturbe süsteem]

[Abimaterjalid]

[Tagasi]