ISO/IEC 29119

Allikas: Teadmusbaas

Tarkvara testimise standardi ISO/IEC/IEEE 29119 väljatöötamist alustati 2007, käesolev viimane ametlik versioon pärineb aastast 2018. Standardi aluseks on võetud IEEE 829 - Tarkvara testimise dokumentatsioon, IEEE 1008 - Ühiktestimine ja Briti standard BS 7925 - Sõnavara ja tarkvara komponendid

Praegune kehtiv versioon koosneb 5 osast:

 • ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016, osa 5: Märksõna põhine testimine (Keyword-driven testing), avaldati novembris 2016;
 • ISO/IEC/IEEE 29119-4:2015, osa 4: Testimistehnikad, avaldati detsembris 2015;
 • ISO/IEC/IEEE 29119-3:2013, osa 3: Testimise dokumentatsioon, avaldati septembris 2013;
 • ISO/IEC/IEEE 29119-2:2013, osa 2: Testimisprotsess, avaldati septembris 2013;
 • ISO/IEC/IEEE 29119-1:2013, osa 1: Põhimõtted ja määratlused, avaldati septembris 2013.
Standardi osa 3 määratleb järgmise dokumentatsiooni:

Ettevõttepõhine testimisprotsessi dokumentatsioon:

 • testimispoliitika;
 • ettevõtte testimise strateegia.

Testihalduse protsessi dokumentatsioon:

 • Testiplaan (sisaldab ka testimise strateegiat);
 • Testi seisundid (Status);
 • Testi lõpetamine.

Dünaamiliste testide teostamise protsessi dokumentatsioon:

 • Testi disaini määratlusdokument (Specification);
 • Testijuhu (Test Case) määratlusdokument;
 • Testimisprotseduuri määratlusdokument;
 • Nõuded testi andmetele;
 • Testi andmete valmisoleku aruanne;
 • Nõuded testimise keskkonnale;
 • Testimise keskkonna valmisoleku aruanne;
 • Tegelikud tulemused;
 • Testi tulemused;
 • Testi käivitus ja teostuslogi;
 • Testi intsidentide aruanne.Allikad: