IT-süsteemide riistvara

Allikas: Teadmusbaas

Mooduliga arendatavad kompetentsused (K1..K9):

 1. (läbiv kompetentsus) korraldab töökoha arvutite riistvara nõuetekohaseks käsitlemiseks;
 2. valib arvutisüsteemidesse sobivad komponendid ja lisaseadmed;
 3. (läbiv kompetentsus) komplekteerib tööjaamu ja servereid;
 4. (läbiv kompetentsus) tuvastab IT-süsteemide riistvara tõrgete korral mittetoimivad riistvara komponendid;
 5. paigaldab IT-süsteemide riistvarakomponente ja lisaseadmeid;
 6. (lõimitud) seostab IT-süsteemide riistvara tööpõhimõtteid füüsikaga;
 7. (võtmepädevus ja läbiv kompetentsus) kasutab IT-taristuga seotud terminoloogiat väljendades ennast õppekeeles ja inglise keeles arusaadavalt;
 8. (lõimitud ja läbiv kompetentsus, võtmepädevus) seostab IT-süsteemide riistvara tööpõhimõtteid matemaatikaga;
 9. (võtmepädevus) õppimisoskus;

Riistvara töö aluseks olevad füüsikanähtused (K6)

Füüsika osad:

 1. Mõõtühikud ja nende teisendamine
 2. Mehhaanika: Võnkumine ja pöördliikumine, laineline liikumine, fiiberoptika füüsika
 3. Soojusõpetus (Termodünaamika)
 4. Elekterinähtused (alalisvool ja ühefaasiline vahelduvvool)
 5. Magnetisminähtused ja Elektromagnetism

IT süsteemide riistvara ja matemaatika (K8)

 1. Positsioonilised arvusüsteemid
 2. Maatriksarvutus
 3. Matemaatiline loogika ja loogikalüüsid
Õppematerjalid
Mooduli ülesanded ja iseseisvad tööd

See osa tuleb tõsta mujale: äriplaani tabelid

 1. Ettevõtte ülevaade

· Põhilised ettevõtte andmed: ärinimi, ettevõtlusvorm, aadress, asutamiseaeg, tegevusalad, lahtiolekuajad jms;

 • Omanikud, partnerid- nende nimed, osalus %-des
 • Tegevusvaldkond

· Tulevikuplaanid: – kirjeldatakse üldiselt, mida ettevõte soovib saavutada: ettevõtte suurus, toodang, tehnoloogia, kvaliteet, turg (uued turud, osatähtsus, hind).

Juhul kui plaanitakse äriplaan koostatakse töötavale ettevõttele, siis on vajalikud ka järgmised andmed:

 • Lühike ajalugu, ärimissioon, eelnev ja praegune majandustegevus, sh turg, tooted, sihtrühmad;
 • Praegune finantsseisund, selle muutused tegutsemise korral viimase kahe- kolme aasta jooksul.