ITIL-ist tulenevad ametid

Allikas: Teadmusbaas

Rollid ITIL raamistikus

Rollide loetelu vaata inglisekeelne Wiki artikkel

1 Teenuse strateegia koostamine

1.1 Ärisuhete haldur (Business Relationship Manager)

1.2 Nõudluse haldur (Demand Manager)

1.3 Finantshaldur (Financial Manager)

1.4 IT Juhtgrupp (IT Steering Group (ISG))

1.5 Teenuste portfelli haldur (Service Portfolio Manager)

1.6 Teenuste strateegia haldur (Service Strategy Manager)

2 Teenuse disain

2.1 Rakenduste analüütik (Applications Analyst)

2.2 Käideldavuse haldur (Availability Manager)

2.3 Mahuhaldur (Capacity Manager)

2.4 Vastavuse haldur (Compliance Manager)

2.5 Ettevõtte arhitekt (Enterprise Architect)

2.6 Infoturbe haldur ('Information Security Manager)

2.7 IT teenuse järjepidevuse haldur (IT Service Continuity Manager)

2.8 Riskihaldur (Risk Manager)

2.9 Teenuskataloogi haldur (Service Catalogue Manager)

2.10 Teenuse disaini haldur (Service Design Manager)

2.11 Teenustaseme haldur (Service Level Manager)

2.12 Teenuse omanik (Service Owner)

2.13 Tarnija haldur (Supplier Manager)

2.14 Tehniline analüütik (Technical Analyst)

3 Teenuse ülekandmine ja käivitamine

3.1 Rakenduste arendaja (Application Developer)

3.2 Muudatuste nõukoda (Change Advisory Board (CAB))

3.3 Muudatuse haldur (Change Manager)

3.4 Seadistuse haldur (Configuration Manager)

3.5 Hädamuudatuste nõukoda (Emergency Change Advisory Board (ECAB))

3.6 Teadmushaldur (Knowledge Manager)

3.7 Projektihaldur (Project Manager)

3.8 Väljastushaldur (Release Manager)

3.9 Testihaldur (Test Manager)

4 Teenuse realiseerimine e käitlemine

4.1 Esimese tasandi tugispetsialist (1st Level Support)

4.2 Teise tasandi tugispetsialist (2nd Level Support)

4.3 Kolmanda tasandi tugispetsialist (3rd Level Support)

4.4 Juurdepääsu haldur (Access Manager)

4.5 Hoonete ja ruumide haldur (Facilities Manager)

4.6 Intsidendihaldur (Incident Manager)

4.7 IT tööde haldur (IT Operations Manager)

4.8 IT operaator (IT Operator)

4.9 Peamine intsidendimeeskond (Major Incident Team)

4.10 Probleemihaldur (Problem Manager)

4.11 Teenusnõude realiseerimise grupp (Service Request Fulfilment Group)

5 Teenuse pidev parendamine

5.1 Pideva teenuse parendamise haldur (CSI Manager)

5.2 Protsessi arhitekt (Process Architect)

5.3 Protsessi omanik (Process Owner)

6 ITIL rollid väljaspool IT ettevõtet

6.1 Klient (Customer)

6.2 Teenusekasutaja (Service User)