Intsidendihaldur

Allikas: Teadmusbaas

Intsidendihalduri kirjeldus

Insidendi esinemise korral, see võimalikult kiirelt eemaldada.

Ülesanne

Süsteemi kiire taastumine. Isidendi lahendamise ajal organiseerida resursse, ning töötajaid.

Tegevus käik

  • 1. Identifitseerimine - tabamine või teatamine insidendist.
  • 2. Registreerimine - insident on registreeritud ICM süsteemi.
  • 3. Kategoriseerimine - insidnet on liigitatud prioriteedi järgi.
  • 4. Prioriteriseerimine - insident kategoriseeritakse, et paremini rakendada resursse, ning abipersonali.
  • 5. Diagnoos - insidendi põhjuse paljastus.
  • 6. Laienendus - kui on abipersonalil vaja abi muudelt struktuuriüksustelt.
  • 7. Uurimine ja diagnoosimine - kui ei leita minevikust lahendust sarnase insidendiga, siis insident on uuritud, ning algpõhjus leitud.
  • 8. Lahendamine ja taastumine - kui lahendus on leitud, siis on insident lahendatud.
  • 9. Insidendi sulgemine - insidendi regisrti sissekanne suletakse ICM süsteemis.