Intsidentide haldus

Allikas: Teadmusbaas

Intsidendi halduse korraldamise võimalused ManageEngine Service Desk Plus tarkvaraga:

  • Pakkuda lõppkasutajale mitmikkanaliga toetust võimaldades neil luua intsidenditeade epostiga, telefoni teel ja veebiõhises iseteeninduse portaalis;
  • Automaatne ekirja teisendamine intsidenditeateks (ticket);
  • Hallata ja jälgida kõiki intsidente väikese vaevaga eeldefineeritud protsessi kaudu läbi kogu intsidendi elutsükli seadistades tema staatust vastavalt parandustegevuste tulemustele;
  • Automaatselt omistada intsidendi lahendamine nõutava oskuste ja kogemustega tehnikule või tehnikute grupile intsidendi korrektseks ja õigeaegseks lahendamiseks ning sama intsidendi esinemise vältimiseks tulevikus;
  • Tagada õigeaegne lahendamine määratledes reageerimise ja lahendamise vastavalt teenuslepingu tingimustele, nähes ette eskaleerumisreeglid;
  • Tõsta intsidentide lahendamise kiirust probleemide ja intsidentide tunnuste ning põhjuste teadmusbaasi loomise ja täiendamise kaudu.

Intsidentide prioriteete määravad tegurid ITIL Wikis


Allikad:

Service Desk intsidentide lahendamine