Kasutajate faili näidis

Allikas: Teadmusbaas

Linux kasutajaprofiili osad on: username:passwd:UID:GID:full name,room number,work phone,home phone,other:directory:shell

Kasutajate lisamiseks hulgiti saab kasutada .csv faili, kui eraldaja asendada kooloniga

Näide Excel tabelist, millest saab luua .csv faili

Tabel 1. csv faili näidis
username password UID GID andmed directory shell
juku Parool1 1005 1003 /home/juku /bin/bash
ants Parool2 1006 1003 /home/ants /bin/sh
elmar Parool3 1007 1003 /home/elmar /bin/sh
uku Parool4 1008 1003 /home/uku /bin/sh
lembit Parool5 1009 1003 /home/lembit /bin/bash

MÄRKUSED:

  1. GID=1003 tuli uue grupi "kasutajad" loomisel
  2. kasutajate ID on valitud esimene kasutamata ID ja sealt edasi

ALLIKAD: