Kasutuslood

Allikas: Teadmusbaas

Kasutuslugu

Kasutuslood võivad olla koostatud kasutusloo skeemina (Use Case Diagram) vt sele 1 või kirjeldusena kasutades tekstimalli, vt sele 2

Kasutuslugu1.png

Sele 1. Kasutusloo skeemi näide

Kasutuslugu2.png

Sele 2. Kasutuslugu tekstina näide

Kasutuslugude loomiseks on vaja kasutada mõnda UML skeemide joonestamise vahendit. On olemas veebivahendid ja allalaaditavad ning arvutisse paigaldatavad vahendid. Veebivahendid:

Allalaaditavad

Koodist vooskeemide loomine:

Tagasi projekti sisukorra lehele