Kasutuslood ja testilood

Allikas: Teadmusbaas

Käesolev materjal pärineb J.Garzas esitlusest "Kasutuslugudest testilugudeni".

Mis on tarkvaranõue?
 • defineeritud, kui tingimus või võimekus, millele süsteem peab vastama;
 • kliendi või kasutaja soovitud võimekus mingit probleemi lahendada või teatud eesmärki saavutada;
 • süsteemi võimekus, milline on vaja saavutada, et ta vastaks lepingu, standardi, spetsifikatsiooni, regulatsiooni või muu tingimusi reguleeriva dokumendi ettekirjutustele;
 • huvigrupi poolt kehtestatud kitsendus või piirang, vt sele 1.

Vajadustepyramiid.png
Sele 1. Vajaduste, nõuete, stsenaariumite ja testilugude seosed

Mis on jälgitavus?
 • tehnika, mis näitab süsteemi nõuete, disaini ja realiseeritud koodi vahelisi seoseid selleks, et hallata muudatuste mõju ja tagada tarnitud süsteemide edukus;
 • nõude eluea jälgimine ja kirjeldamine nii edasi kui ka tagasi
 • tehnika, mis võimaldab määratleda iga nõude algallikat.
Kasutuslood ja tegutsejad (Actor)
 • Kasutuslugu on süsteemi käitumise kirjeldus tegevuste järgnevusena. Kasutuslugu peaks andma kasutajale nähtava tulemuse. Kasutuslugu sisaldab süsndmuste põhi- ja alternatiivset voogu, vt sele 2;
 • tegutseja on keegi või miski väline, kes süsteemis tegutseb.

Kasutusloo tekstimall.png
Sele 2. Vormikohane kasutuslugu tekstidokumendina

Mis on kasutuslugude eesmärk?
 • et kliendid ja kasutajad saaksid kokku leppida selles, mida süsteem peab tegema;
 • alus kasutuslugude loomiseks, millised mängivad peamist rolli disainis (projekteerimises)
 • saab peaaegu otse kasutada dokumentatsioonina;
 • alus iteratsiooni tehnilise sisu kavandamisel
 • annab süsteemi arendajatele parema süsteemi mõistmise
 • neid saab kasutada testilugude sisendina
Kasutusloo "perfo"kaart (tekstiline kirjeldus) vt sele 2
 1. Põhitegevuste jada P1..Pn esitatakse tavaliselt tegevusskeemina, vt sele 3
 2. Alternatiivtegevuste jadad A1..An (kõikvõimalikud erijuhud)on tegevusskeemi rombide juurest algavad eitavad juhtumid, vt sele 3 [tellimuse tühistamise haru]

Tellimuse tegevusskeem.png
Sele 3. Tellimusprotsessi UML tegevuste skeem (Activity Diagram)

Testijuhtude genereerimise ettevalmistuseks pakutav vorming:
 • kasutusloo sammud vastavad testijuhtumi sammudele
 • unikaalsed tunnused teevad viitamise sammud lihtsaks
 • kombineeritakse kasutaja sisend ja süsteemi reageering ühele sammule;
 • tegevusskeem on aluseks stsenaariumite genereerimisel
Mis on stenaarium?
 • kirjeldab ühte konkreetset teekonda läbi kasutuslugudes kirjeldatud süsndmuste voogude
 • on kasutusloo üksikjuhtum (üksikesindaja)

Otsusepuu.png
Sele 4. Kõikvõimalike teekondade puu

Stsenaariumi kirjeldus

Stsenaariumit saab kirjeldada:
 • alternatiivvoogude järgnevustega, näiteks STSENAARIUM 22: A2 A2 A6
 • sammude jadana, mis moodustavad stsenaariumi (põhi- ja alternatiivtegeuste sammude kombinatsioonid)
Stsenaariumitest testilugudeni:
 • 1) tuvasta iga kasutusloo sammule muutujad;
 • 2) tuvasta oluliselt erinevad valikud igale (muutujale) sammule;
 • 3) vali valikud, millised on vaja testida;
 • 4) kombineeri testitavad valikud testijuhtudeks (valikutest moodustatud testid);
 • 5) anna muutujatele väärtused
Allikad: