Lingitud esitluse loomine PowerPoint 2013-s Kuldvillaku näitel

Allikas: Teadmusbaas

SISUKORD:

Sisukord:

Sissejuhatus

 1. Kasutusjuhend
  1. Powerpoint esitluse ettevalmistus mänguks Kuldvillak
  2. Sama esitluse slaidiga linkimine
 2. Lisavõimalusi hüperlinkide lisamiseks
  1. Teise esitluse slaidiga linkimine
  2. Meiliaadressi linkimine
  3. Veebis oleva lehe või faili linkimine
  4. Uue failiga linkimine


SISSEJUHATUS

Powerpointi esitlusse saab mitmesuguste toimingute tegemiseks lisada hüperlinke. Linke saab kasutada esitluses kiiresti ühest kohast teise kohta liikumiseks. Hüperlinkide lisamine annab võimaluse esitlusel teise esitluse avamiseks, veebisaidile minekuks, uue faili avamiseks või meilisõnumi saatmise alustamiseks.

Selles kasutusjuhendis õpetatakse Powerpoint´is hüperlinke kasutades Kuldvillakut mängima. Kuldvillak on seltskonna mäng, kus esitatakse erinevaid küsimusi. Küsimused on vastavalt raskusele märgitud punktisummadega. Iga õige vastus annab võistlejale või võistkonnale teenitud punktisumma ja võimaluse valida uus küsimus. Vale vastus annab valiku võimaluse järgmisele võistlejale või võistkonnale. Võidab suurima punktisumma kogunud võistleja või võistkond.


1 KASUTUSJUHEND

1. Powerpoint esitluse ettevalmistus mänguks Kuldvillak

1) Valige endale sobiva slaidi esitluse vorming.
2) Valige meelepärased valdkonnad ja küsimuste eest pakutavad punktisummad.

Konkreetsel mängul tuleb kokku 22 slaidi. Avaslaid, igale punktisummale peab valmistama 2 slaidi: küsimus ja vastus ning lisaks õige vastuse korral slaid teenitud punktisummaga koos valiku võimalusega uuele küsimusele (1+9x2+3=22).

 • Sele 1. Kuldvillaku avaslaid

2. Sama esitluse slaidiga linkimine

1) Valige ja aktiveerige punktisumma 100, mida soovite kasutada hüperlingina.
 • Sele 2. Linkimiseks avatud punktisumma
2) Klõpsake menüü Lisa (Insert) jaotises Lingid (Links) nuppu Hüperlink (Hyperlink).
 • Sele 3. Hüperlingi lisamine
3) Klõpsake dialoogiboksi Hüperlingi lisamine (Hyperlink) ning valige Koht selles dokumendis (Place in this document).
 • Sele 4. Hüperlingi lisamise koha valik
4) Klõpsake jaotises Valige koht selles dokumendis (Select a place in this document) hüperlingi sihtkohana kasutatavat slaidi ja vajutage OK.
 • Sele 5. Punktisummale küsimuse valimine
5) Järgnevalt linkige küsimusele vastus. Liikuge eelnevalt küsimuseks lingitud ja aktiveeritud slaidile ja aktiveerige küsimus ning korrake samme punktides 1.1.4 kuni 1.1.6
 • Sele 6. Linkimiseks aktiveeritud küsimus

Vastuseid saab olla 2: vale ja õige. Vale vastuse korral ilmub mängijate ette avaslaid küsimuste valikuga. Õige vastuse korral ilmub mängijate ette kinnitus punktisumma võidust ja seejärel avaslaid.

6) Vale vastuse korral valige vastusest osa „mis on või kes on“, aktiveerige see ja linkige avaslaidile. Jätkake korrates punkte 1.1.4 kuni 1.1.6.
 • Sele 7. Linkimine vale vastuse korral
7) Õige vastuse korral:
a) aktiveerige vastuse õige osa ja linkige slaid kinnitusega võidetud punktisumma kohta
 • Sele 8. Linkimine õige vastuse korral
b) ning peale võidetud summa kinnitust linkige avalehele võimalusega valida uus küsimus.
 • Sele 9. Õige vastuse korral avalehele jõudmine

Kuldvillak on mängimiseks valmis, kui kõik punktisummad on lingitud.


2 LISAVÕIMALUSI HÜPERLINKIDE LISAMISEKS

1. Teise esitluse slaidiga linkimine

Kui lisate oma esitlusse lingi teise esitlusega ja seejärel kopeerite oma esitluse teise arvutisse, siis kopeerige kindlasti samasse kausta ka see teine esitlus. Kui te ei kopeeri esitlust, millega oma esitluse linkisite, või kui te selle ümber nimetate, teisaldate või kustutate, siis link ei tööta.

1) Valige tavavaates tekst, kujund või pilt, mida soovite kasutada hüperlingina.
2) Klõpsake menüü Lisa (Insert) jaotises Lingid (Links) nuppu Hüperlink (Hyperlink).
3) Klõpsake jaotises Lingitav objekt väärtust Olemasolev fail või veebileht (Existing File or Web Page).
4) Leidke ja valige linkimiseks soovitud slaidi sisaldav esitlusefail.
5) Klõpsake nuppu Järjehoidja (Bookmark) ja seejärel linkimiseks soovitud slaidi pealkirja.
 • Sele 10. Teise esitluse slaidiga linkimine

2.Meiliaadressi linkimine

1) Valige normaalvaates tekst, kujund või pilt, mida soovite kasutada hüperlingina.
2) Klõpsake menüü Lisa (Insert) jaotises Lingid (Links) nuppu Hüperlink (Hyperlink).
3) Klõpsake jaotises Lingitav objekt nuppu Meiliaadress (E-mail Address).
4) Tippige väljale Meiliaadress (E-mail Address) linkimiseks soovitud meiliaadress või klõpsake väljal Viimati kasutatud meiliaadressid (Recently used e-mail addresses:) mõnda meiliaadressi.
5) Tippige väljale Teema (Subject) meilisõnumi teema.
 • Sele 11. Meiliaadressi linkimine

3. Veebis oleva lehe või faili linkimine

1) Valige normaalvaates tekst, kujund või pilt, mida soovite kasutada hüperlingina.
2) Klõpsake menüü Lisa (Insert) jaotises Lingid (Links) nuppu Hüperlink (Hyperlink).
3) Klõpsake jaotises Lingitav objekt väärtust Olemasolev fail või veebileht (Existing File or Web Page) ja seejärel nuppu Sirvi veebi.
 • Sele 12. Veebis oleva lehe või faili linkimine
4) Leidke leht, sait või fail, millega soovite linkida, ja klõpsake nuppu OK.

4. Uue failiga linkimine

1) Valige normaalvaates tekst, kujund või pilt, mida soovite kasutada hüperlingina.
2) Klõpsake menüü Lisa (Insert) jaotises Lingid (Links) nuppu Hüperlink (Hyperlink).
3) Klõpsake jaotises Lingitav objekt nuppu Loo uus dokument (Create New Document).
4) Tippige väljale Uue dokumendi nimi (Name of new document) linkimiseks soovitud faili nimi.
5) Kui tahate dokumendi luua uude kohta, klõpsake jaotises Täielik tee (Full path) nuppu Muuda (Change) ja sirvige faili loomiseks soovitud kohta, seejärel klõpsake nuppu OK.
 • Sele 13. Linkimine uue failiga
6) Jaotises Millal redigeerida (When do edit) valige kas Soovin redigeerida uut dokumenti hiljem (Edit the new document later) või Soovin redigeerida uut dokumenti kohe (Edit the new document now).