Mahuhaldur

Allikas: Teadmusbaas
  • Mahuhaldur kindlustab, et teenused ja infrastrktuur on kättesaadavad kokkulepitud mahus, seda rahalises mõttes efektiivselt ning õigeaegselt.
  • Ta hoolitseb ka teenuste kättesaadavuse ning lühi-, kesk- ja pikajaliste ärivajaduste eest.


Mahuhalduri ülesanded

1. Identifitseerib tulevasi ärivajadusi mis mõjutavad mahunõudeid.

2. Luua ja hallata laiaulatuslik mahuhalduse planeerimise protsess ettevõttes, süsteemis ja IT komponenttasemel võttes arvesse olemasolevad ja uued vajadused, k.a. uued või muudetud tarkvarast tulenevad.

3. Läbi vaadata ja heaks kiita mahuhalduse planeerimise protsess.

4. Arendada välja ja juurutada meetmed, mis võimaldavad IT infrastruktuuri, tarkvara ja IT komponentide jõudluse ja ressursihalduse efektiivset jälgimist ja trendimist.

5. Jälgida jätkuvalt IT ressursikasutust ja identifitseerida mahuküsimused viivitamatult; anda Health Net’ile mahutrendi informatsiooni selleks, et ennustada mahunõudeid tulevikuks.

6. Hinnata intsidente/probleeme ning teha teenuste jõudluse parandamiseks vajalikke IT mahumuudatusi.

7. Teha häälestusi, mis võimaldavad olemasolevate IT ressursside optimaalset kasutamist ja minimeerivad Health Net kulusid kokkulepitud teenuse tasemetel teenuste osutamisel.

8. Pakkuda piisavat mahtu IT keskkonnas vastavalt teenustasemetele ja teistele nõuetele, arvestades igapäevaseid, iganädalasi ja sesoonseid erinevusi mahunõudluses.

9. Pakkuda Health Net’ile ennetavaid mahuprognoose kasutades modelleerimist, trendimist, arendusaluseid ja muid tehnikaid.

10. Välja arendanda ja pakkuda mahupiiranguid käsitlevaid stsenaariume ning defineerida seotud maksumused, riskid ja kasutegurid

11. Mahupiiranguid käsitlevate stsenaariumite ülevaatamine ja Health Net’i vajadustele kõige paremini vastava(te) stsenaariumi(te) heakskiitmine.

-Ivo Masing

Tagasi