Muudatuse haldur

Allikas: Teadmusbaas

Muudatusehaldus (Change Management) on protsess, mis juhib kõigi muudatuste tervet elutsüklit. Muudatusehalduseesmane eesmärk on võimaldada läbi viia kasulikke muudatusi minimiseerides seal juures võimalikke IT teenuste katkestusi.

IT kontekstis võib muudatuse põhjus olla erinev:

Probleemi lahendamine
Uus kasutuselevõetud IT teenus
Teenuste optimeerimine
Maksumuse vähendamine


Muudatused, mida haldab muudatustehaldus võivad olla seotud kõigi IT infrastruktuuri komponentidega:

Riistvara
Ühendusseadmed
Võrguseadmed
Tarkvararakendused
Süsteemitarkvara
Toetavad protseduurid ja dokumentatsioon

Muudatuste haldusega seotud terminoloogia (ITIL'i baasil):

Muudatus (Change) - igasugune lisamine, modifitseerimine või eemaldamine, mis võib IT teenust mõjutada.
Muudatuse alla käivad IT teenused, konfiguratsioonielemendid, protsessid, dokumentatsioon jne.
Muudatuste nõukoda (CAB - Change Advisory Board) - inimeste grupp, kes aitab muudatuste halduril muudatusi hinnata, määrata prioriteet ja ajatada.
See nõukoda koostatakse tavaliselt IT teenuseosutaja    erinevate valdkondade, äripoole ja kolmandate isikute nagu tarnijate esindajatest.
Muudatuse taotlus (RFC - Request for Change) - ametlik ettepanek teha muudatus. RFC sisaldab soovitava muudatuse üksikasju ja võib olla paberil või elektrooniline.
Mõistet RFC kasutatakse tihti ekslikult muudatuse kirje või muudatuse enda asemel.
Muudatuste ajakava (Change Schedule) - dokument, mis sisaldab kinnitatud muudatusi ja nende kavandatud läbiviimise aegu.
Muudatuste ajakava kutsutakse ka eelseisvate muudatuste ajakavaks (FSC - Forward Schedule of Changes)

Tagasi