Olemi-suhte mudel

Allikas: Teadmusbaas

Mis on olemi-suhte mudel?

Olemi-suhte mudelit (ER mudel) kirjeldab omavahel seotud asjade huvi konkreetse domeeni teadmisi. ER mudel koosneb üksus tüüpist (mis liigitada asju huvi) ja määrab suhted, mis võib eksisteerida juhtudel nende üksuse tüüpiga. Tarkvaraarenduses on ER mudel tavaliselt moodustunud esindama asju mida ettevõte peab meeles pidama, et täita äriprotsesse.

Erd.png

ER mudeli tüüpid

ER mudeleid on 3 eri tüüpi:

1. Kontseptuaalne andmemudel

2. Loogiline andmemudel

3. Füüsiline andmemudel

Kontseptuaalne andmemudel

See on kõrgeim tase ER mudelis, sest sisaldab kõige vähem teralist informatsiooni millega kehtestatakse üldine ulatus, asjadest mis saab olema mudelis. Kontseptuaalne ER mudel tavaliselt määrab kapten võrdlusandmeid üksused, mida tavaliselt kasutatakse organisatsiooni poolt.

Loogiline andmemudel

Loogiline ER mudel ei nõua kontseptuaalsed ER mudelid, eriti siis, kui loogilises ER mudelis on ainult erineva infosüsteemi arendus. Loogiline ER mudel sisaldab rohkem detaili kui kontseptuaalset ER mudel. Loogiline ER mudelid arentatagse iseseisvalt konkreetse andmebaasi haldamise süsteemile, millele seda saab rakendada.

Füüsiline andmemudel

Üks või mitu füüsilist ER mudelid võib arendada iga loogilise ER mudeli järgi. Füüsiline ER mudel on normaalselt arentatud olema tiseeritud nagu andmebaas. Seetõttu peab iga füüsiline ER mudel sisaldama piisavalt andmeid, et toota andmebaasi ning iga füüsilise ER mudel on tehnoloogiast sõltuv sest iga andmebaasi haldamise süsteem on mõnevõrra erinev.

Olemi-suhte modelleerimine

Olem on asi, mis eksisteerib füüsiliselt või loogiliselt.

Erd2.png

Olem võib määratleda kui asi võimeline iseseisvalt eksisteeriv mida saab üheselt identifitseerida. Olem on abstraktsioon keerukast domeenist. Kui räägime olemist siis me tavaliselt räägime teatud osa reaalsest maailmast, mida saab eristada teistest aspektidest reaalses maailmas