Oracle 11g

Allikas: Teadmusbaas

Selleks, et allpool kirjeldatud päringuid testida on vaja paigaldada endale Oracle andmebaasitarkvara, näiteks paigaldada Oracle 11g ABHS Windows Server 2012 R2-le

Eraldiasuva (üksik) andmebaasi arhitektuur, vt ka sele 1:

 • kasutaja suhtleb kasutaja protsessidega;
 • kasutaja protsessid suhtlevad serveri protsessidega;
 • serveri protsessid suhtlevad üksiku andmebaasimootoriga (Instance);
 • andmebaasi mootor suhtleb andmebaasiga.

Oracle 11g protsessid.png

Sele 1. Oracle 11g arhitektuur

Tuvastame, kas andmebaas on üksik või osa hajussüsteemist: Käivitage Windows Serveril SQL Plus või SQL Developer (võib ka täiendavalt eraldi paigaldada). Järgnev on SQL Plus näide: CONNECT as SYSTEM või lihtsalt SYSTEM, küsitakse parooli, mille paigaldamisele määrasite. Kirjuta päring: SELECT parallel FROM v$instance; Kui vastus on

PAR

---

NO,

siis on tegemist eraldiseisva andmebaasiga. Edasi, kontrollige, kas andmebaas on kaitstud andmekadude eest:

SELECT protection_level FROM v$database; Kui vastus on UNPROTECTED, siis on kaitsmata vt sele 2. Kaitstus.png

Sele 2. SQL Plus väljund

Oracle serveri paigaldamisel on talle vaja eraldada mälu, millist on 2 tüüpi SGA ja PGA.

SGA on süsteemne globaalne mälu ja PGA on kasutajasessioonide jaoks (programmi globaalne mälu), tavaliselt mittejaotatud mälu. Iga kasutajasessioonil on oma mälupiirkond.

SGA sisaldab vähemalt 3 andmestruktuuri:

 1. andmebaasi puhvri vahemälu (buffer cache) - paiknevad andmed, millistele on vaja sagedast juurdepääsu (vähendab kettaoperatsioonie);
 2. logide puhvrit - hoiab andmeid mis kirjutatakse ketta REDO logisse, mis tagab et andmed ei lähe kunagi kaotsi;
 3. jaotatud andmebasseini (shared pool):
  1. teekide (library) vahemälu - SQL koodi töötlemine (parsing) võtab aega;
  2. andmesõnastiku vahemälu - on ridade vahemälu ja sisaldab andmeobjektide kirjeldusi;
  3. PL/SQL ala;
  4. SQL päringute ja PL/SQL funktsioonide tulemuste vahemälu;
  5. lisaks umbes tosin erinevat andmestruktuuri, mida haldab AB server ise.

ning võib täiendavalt sisaldada veel:

 1. suurt andmebasseini;
 2. Java basseini;
 3. andmevoogude basseini - muudatusvektorite hankimine REDO logist.

SGA osade (neid saab dünaamiliselt muuta) vaatamiseks saab teha järgmise päringu: SELECT COMPONENT,CURRENT_SIZE,MIN_SIZE,MAX_SIZE FROM v$sga_dynamic_components;

Andmevoogude (Streams) seadistuse tuvastamine: SELECT * FROM dba_streams_administrator; Kui andmeid ei kuvata, vastuseks on no rows selected, siis on vood seadistamata.

PGA basseini vaatamiseks saab teha päringu:

SELECT name,value FROM v$pgastat WHERE name IN('maximum PGA allocated','total PGA allocated');