Päiste ja jaluste lisamine

Allikas: Teadmusbaas

Päiste ja jaluste lisamine

Päised ja jalused on dokumendi iga lehe üla-. Ala- ja külgveeristel asuvad alad.

Päisedjalused.gif

Päistesse ja jalustesse saab lisada teksti ja pilte või neid muuta. Saate lisada leheküljenumbrid, kuupäeva ja kellaaja, ettevõtte logo, dokumendi tiitli, failinime või autori nime.

Valmispäise või -jaluse lisamine

Klõpsake menüü Lisa jaotises Päis ja jalus (header & Footer) nuppu Päis (header) või Jalus (footer).

Klõpsake soovitud päise- või jalusekujundust.

Päis või jalus lisatakse dokumendi kõigile lehekülgedele.

Esileheküljele teistest lehekülgedest erineva päise või jaluse lisamine

1. Topeltklõpsake dokumendi esimesel leheküljel päise- või jaluseala.

2. Märkige menüü Päise- ja jaluseriistad alammenüü Kujundus rühmas Suvandid ruut Erinev esileht.

3. Looge esileheküljel päis või jalus või muutke olemasolevat päist või jalust.

Päise või jaluse kasutamine kõigil lehekülgedel peale esilehekülje

1. Topeltklõpsake dokumendi esimesel leheküljel päise- või jaluseala.

2. Märkige menüü Päise- ja jaluseriistad alammenüü Kujundus rühmas Suvandid ruut Erinev esileht.

3. Kustutage päise või jaluse sisu jaotises Esilehekülje päis või Esilehekülje jalus.

Igale jaotisele või peatükile erineva päise või jaluse rakendamine

1. Klõpsake olekuribal nuppu Mustandid.

Klõpsake menüü Avaleht jaotises Otsing nuppu Mine.

3. Klõpsake väärtust Jaotis.

4. Dokumendist sektsioonipiiride otsimiseks klõpsake nuppu Järgmine.

5. Mustandvaates on lihtne dokumendis olevaid sektsioonipiire näha.

Päise või jaluse sisu muutmine

  • Klõpsake menüü Lisa jaotises Päis ja jalus nuppu Päis või Jalus.
  • Klõpsake nuppu Redigeeri päist või Redigeeri jalust.

· Tehke päises või jaluses soovitud muudatused. Selleks valige tekst ja muutke seda või kasutage teksti vormindamiseks Fluenti minitööriistariba suvandeid. Näiteks saate muuta fonti, rakendada tekstile paksu kirja vormingu või muuta fondi värvi.

Leheküljenumbri lisamine

Kui teie dokumendi päises või jaluses on juba sisu, saate päisesse või jalusesse lisada ka leheküljenumbri.

Kui soovite kasutada mõnda leheküljenumbrite valmiskujundust, kuid samas soovite päisesse või jalusesse lisada ka muud teavet peale leheküljenumbri, on lihtsaim viis alustada leheküljenumbrist ja seejärel lisada päisesse või jalusesse muu teksti või pildid.

Leheküljenumbri lisamine olemasolevasse päisesse või jalusesse

1. Topeltklõpsake päise- või jaluseala.

2. Paigutage kursor kohta, kuhu soovite leheküljenumbri lisada.

3. Klõpsake menüü Lisa rühmas Päis ja jalus nuppu Leheküljenumber.

  • Klõpsake käsku Praegune asukoht.

· Valige kujunduste galeriist soovitud leheküljenumbri kujundus.

Päise või jaluse sisu lisamine eelvormindatud leheküljenumbri kujundusele

  • Klõpsake vahekaardi Lisa jaotises Päis ja jalus nuppu Leheküljenumber.
  • Klõpsake käsku Lehe algus, Lehe lõpp või Lehe veerised sõltuvalt sellest, kuhu soovite dokumendis leheküljenumbrid lisada.

· Valige kujunduste galeriist soovitud leheküljenumbri kujundus.

  • Tehke ühte järgmistest.

· Päisesse või jalusesse sisu lisamiseks enne leheküljenumbrit vajutage klahvi HOME, tippige soovitud sisu ja seejärel vajutage sisu paigutamiseks tabeldusklahvi (TAB).

· Päise või jaluse sisu lisamiseks pärast leheküljenumbrit vajutage klahvi END, seejärel tabeldusklahvi (TAB) ning seejärel sisestage sisu.

  • Kui valisite kujunduse galeriist Lehe veerised, klõpsake päist või jalust ja lisage soovitud sisu.

Dokumendi pealkirja, autori nime või muude dokumendiatribuutide lisamine

1. Viige kursor päises või jaluses kohta, kuhu soovite dokumendiatribuudi lisada.

2. Klõpsake menüü Päise- ja jaluseriistad alammenüü Kujundus jaotises Lisamine nuppu Kiirosad.

3. Osutage käsule Dokumendi atribuut ja klõpsake siis soovitud dokumendiatribuuti.

Tänase kuupäeva sisestamine

1. Viige kursor päises või jaluses kohta, kuhu soovite kuupäeva lisada.

2. Klõpsake menüü Päise- ja jaluseriistad alammenüü Kujundus jaotises Lisamine nuppu Kuupäev ja kellaaeg.

3. Klõpsake loendis Saadaolevad vormingud kuupäeva (ja soovi korral ka kellaaja) kuvamiseks soovitud vormingut.

Päise või jaluse eemaldamine

1. Klõpsake dokumendis mis tahes kohta.

2. Klõpsake menüü Lisa jaotises Päis ja jalus nuppu Päis või Jalus.

3. Klõpsake nuppu Eemalda päis või Eemalda jalus.

Päised või jalused eemaldatakse kogu dokumendist.

Martin Viirok