Php operaatorid

Allikas: Teadmusbaas

PHP operaatoreid kasutatakse, et teha toiminguid muutujate ja väärtustega.

PHP operaatori liigid on

 • Aritmeetika operaatorid
 • Ülesande operaatorid
 • Võrdlus operaatorid
 • Suurem/Väikesem operaatorid
 • Loogika operaatorid
 • Sõne operaatorid
 • Massiivi operaatorid

PHP Aritmeetika operaatorid

 
   Operaator    Nimi      Näide       Tulemus
     +     Lisamine     $a + $b     summa $a ja $b
     -     Lahutamine    $a - $b     vahe $a ja $b
     *     Korrutamine   $a * $b     korrutis $a ja $b
     /     Jagamine     $a / $b     jagatis $a ja $b
     %     Jääk       $a % $b     jääk $a ja $b
     **    Astendamine   $a ** $b    $a astmes $b

PHP Ülesande operaatorid

 
   Omistamine  Sama mis...    Seletus       
    x=y     x=y      muutujale x määratakse väärtus y
    x += y	  x = x + y    liitmine
    x -= y	  x = x - y    lahutamine  
    x *= y	  x = x * y    korrutamine   
    x /= y	  x = x / y    jagamine    
    x %= y	  x = x % y    jäägindamine  

PHP Võrdlus operaatorid

  Operaator	Nimi	            Näide	    Tulemus
   ==	Võrdus	            $x == $y	Tagastab tõese kui $x võrdub $y	
   ===	Identne	            $x === $y	Tagastab tõese kui $x võrdub $y ja nad on identsed	
    !=	ei võrdu	        $x != $y	Tagastab tõese kui $x ei võrdu $y	
   <>	ei võrud	        $x <> $y	Tagastab tõese kui $x ei võrud $y	
   !==	ei ole identne	        $x !== $y	Tagastab tõese kui $x ei võrdne $y ja nad pole identsed
    >	suurem kui	         $x > $y	Tagastab tõese kui $x on suurem kui $y	
   < 	väiksem kui	         $x < $y	Tagastab tõese kui $x on väiksem kui $y	
   >=	suurem kui või võrdne	    $x >= $y	Tagastab tõese kui $x on suumer või võrdne $y	
   <=	väiksem kui või võrdne	    $x <= $y	tagastab tõese kui $x on väiksem või võrnde $y

PHP Suurem/Väikesem operaatorid

  Operaator	  Nimi	         Seletus	
   ++$x	Pre-increment	Suurendab $x ühe võrra ja tagatab $x	
   $x++	Post-increment	Tagastab $x ja siis suurendab $x ühe võrra	
   --$x	Pre-decrement	Vähendab $x ühe värra ja tagastab $x	
   $x--	Post-decremet	tagastab $x ja siis vähendab $x ühe võrra

PHP Loogika operaatorid

  Operaator	Nimi	 Näide	     Tulemus
   and	Ja	$x ja $y	Tõene kui mõlemad $x ja $y on tõesed	
   or	Või	$x või $y	Tõene kui kumbki $x või $y on tõene	
   xor	xor	$x xor $y	Tõene kui kumbiki $x ja $y ei ole tõesed, kuid mitte mõlemad 	
   &&	Ja	$x && $y	Tõene kui mõlemad $x ja $y on tõesed	
   ||	Või	$x || $y	Tõene kui kumbki $x või $y on tõene
    !	Ei	!$x	    Tõene kui $x ei ole tõene

PHP Sõne operaatorid

  Operaator	  Nimi	     Näide	    Tulemus
    .	Ahelik 	       $txt1 . $txt2	Ahel $txt1 ja $txt2
   .=	Aheliku määramine  $txt1 .= $txt2	Lisab $txt2' le $txt1

PHP Massiivi operaatorid

  Operaator	  Nimi	   Näide 	 Tulemus 	
    +	  Unioon	  $x + $y	Unioon $x ja $y	
   ==	 Võrdsus	  $x == $y	Tagastab tõese kui $x ja $y omavad sama võtme paari
   ===	 Identiteet	  $x === $y	Tagastab tõese kui $x ja $y omavad sama võtme paari mis on samas järjekorras ja sama identiteediga
    !=	 Ebavõrdsus	  $x != $y	Tagastab tõese kui $x ei võrdu $y	
   <>	 Ebavõrdsus	  $x <> $y	Tagastab tõese kui $x ei võrdu $y	
   !==	Eba identiteetsed  $x !== $y	Tagastab tõese kui $x ei ole $y identiteetne


Bert Mustallikas (arutelu) 30. jaanuar 2017, kell 20:05 (EET)