Praktika (NOOREM TARKVARAARENDAJA)

Allikas: Teadmusbaas

Moodul: Praktika (NOOREM TARKVARAARENDAJA), maht 38 EKAP

Õpiväljundid:

 • Selgitab tarkvaraarenduse meeskonna igapäevatööd ja annab ülevaate tarkvaraarenduse protsessist tarkvaraprojekti rakendamisel projektimeeskonnas;
 • töötab vähemalt ühes tarkvaraarenduse projekti meeskonnas tarkvaraarendajana;
 • teeb koostööd klientide ja kolleegidega;
 • analüüsib meeskonna poolt kasutatavat arendusmeetodit;
 • (võtmekompetentsus) Suhtlemisoskus;
 • (võtmekompetentsus) kirjalik eneseväljendus;
 • (võtmekompetentsus) kutse-eetika;
 • (võtmekompetentsus) probleemide lahendamine;
 • (võtmekompetentsus) asjaajamine;
 • (võtmekompetentsus) eesti keel ja vene keel;
 • (võtmekompetentsus) tarkvara juriidiline raamistik;
 • (kooli väärtused) jälgib, hindab ja väärtustab oma füüsilist, vaimset ja emotsionaalset tervist, tegutseb nende tasakaalus hoidmise nimel, optimeerides iseenda aja- ning energiakulu; otsib probleemide tekkimisel vajadusel abi kolleegidelt, mentorilt, organisatsiooni juhtkonnalt, tugispetsialistilt jt

Tagasi moodulite loetelu lehele