Programmeerimine

Allikas: Teadmusbaas

Moodul: Programmeerimine, maht 13,5 EKAP

Õpiväljundid

  • (läbiv kompetentsus) tunneb enamlevinud programmeerimismustreid;
  • (lõimitud ja võtmepädevus) kasutab matemaatika- ja loogikafunktsioone rakenduste koostamisel;
  • (läbiv kompetentsus) loob suurema keerukusastmega rakendusi kasutades ka matemaatiliselt ja loogiliselt keerukamaid algoritme ja rakenduse osiseid;
  • realiseerib rakenduse MVC (Model-View-Controller) arhitektuuriga rakendusena;
  • kasutab parimate praktikate kohaselt ORM (Object-Relational Mapping) vahendeid;
  • mõistab ühiktestide olemust ning nende kasutamisvõimalusi;
  • kasutab testides mock-klasse;
  • (läbiv kompetentsus) kasutab korrektselt kokkulepitud koodistandardit;
  • (lõimitud ja läbiv kompetentsus) (võtmepädevus) (läbiv kompetentsus) dokumenteerib loodud rakendused inglise keeles
Õppematerjale:

Tagasi moodulite loetelu lehele