Programmeerimise alused

Allikas: Teadmusbaas

Programmeerise alused mooduli läbimisel saavutatavad kompetentsused:

 • objektorienteeritud programmeerimise põhimõtete ja mõistete teadmine;
 • erinevate andmetüüpide ja andmestruktuuride teadmine;
 • (lõimitud ja läbiv kompetentsus, ühtlasi võtmepädevus) oskab kasutada matemaatika ja loogika põhiseoseid programmeerimisülesannete lahendamisel;
 • (läbiv kompetentsus) loob lihtsamaid rakendusi kasutades arendusvahendeid;
 • järgib programmeerimisel vastava programmeerimiskeele parimaid praktikaid;
 • (läbiv kompetentsus) dokumenteerib enda ja teiste meeskonnaliikmete tööd;
 • (lõimitud ja läbiv kompetentsus) kasutab õppekeelset programmeerimise alast terminoloogiat;
 • (lõimitud ja läbiv kompetentsus) kasutab inglisekeelset programmeerimise terminoloogiat;
 • (võtmepädevus) algatusvõime ja ettevõtlikkus.

Mooduli sisu on seotud ülaltoodud pädevustega, tähtsamad teemad:

 • objektorienteeritud programmeerimise põhimõtted;
 • andmetüübid ja andmestruktuurid;
 • matemaatiliste oskuste arendamine;
 • algoritmide loomine ja kasutamine;
 • rakenduste loomine erinevates programmeerimiskeeltes;
 • lahenduste dokumenteerimine (kasutajanõuded SRS-iks, ülesehitus SDD-ks, testimine STD-ks, projektijuhtimise osa SPD-ks, kasutajahendite koostamine);
 • parimate praktikate järgimine.

Alustamisel peetakse kõige lihtsamaks keeleks BASIC keelt. Basic erinevaid versioone on suhteliselt palju ja valdavalt on need interpretaator tüüpi ehk tõlgendavad keeled.

Alljärgnevalt väike lingikogu kõige uuema Basic keele kohta:

Hea tava kohaselt joonestatakse algoritmid UML (ühtlustatud modelleerimiskeel)

UML 2.5 on praegu beeta 2 staatuses, UML 2.5 skeemid põhinevad praegu UML 2.4 määratlustel

Algoritmide jaoks on kasutusel UML tegevusskeemid


Tagasi moodulite loetelu lehele