Proksiserver

Allikas: Teadmusbaas

Mis see on?

Proksi ehk proksiserver on arvutivõrgus server (riistvara või tarkvara), mis vahendab infovahetust kliendi ehk päringut tegeva süsteemi ja serveri (päringule vastava süsteemi) vahel. Kui vahetu ühenduse korral saadab klient oma päringud otse serverile ning server vastused kliendile, siis proksi kasutamisel saadab klient päringud proksile, proksi edastab need serverile, server vastab proksile ning proksi edastab vastuse kliendile.


Proksi kasutus eesmärgid

Tegeliku kliendi varjamiseks ehk päringute anonümiseerimiseks.

Päringuvastuste saamise kiirendamiseks ja/või sidekanalite koormuse vähendamiseks; seda tüüpi proksit nimetatakse puhverserveriks.

Päringute filtreerimiseks vastavalt etteantud reeglitele (nt teatud veebilehtede või sisu blokeerimiseks).

Kasutuse logimiseks/arvestuseks, näiteks ettevõtte töötajate veebikasutuse aruandluse koostamiseks.

Siseneva andmevoo sisukontrolliks (nt viiruste ja muu pahavara tõrjeks).

Väljuva andmevoo sisukontrolliks (nt konfidentsiaalsete andmete lekete vältimiseks).

Regionaalsete juurdepääsupiirangute vältimiseks.

Andmete vorminguteisendusteks (nt HTML-veebilehtede teisendamiseks WML-vormingusse).

Erinevaid proksi liige

Pöördproksi - Pöördproksi on proksi, mis paistab klientidele kui harilik server. Puhverserver - Puhverserver ehk salvestav proksi kiirendab päringutele vastamist ning vähendab sidekanalite koormust seeläbi, et salvestab teatud ajaks kõigi klientide päringuvastused ning kui selle aja jooksul päritakse uuesti sama infot, siis saadab vastuse oma vahemälust, serveri poole pöördumata. Veebiproksi - Veebiproksi on eriotstarbeline proksi veebiliikluse vahendamiseks.

Kenneth (arutelu) 6. veebruar 2017, kell 15:30 (EET)