Protsessi omanik

Allikas: Teadmusbaas
  • Roll, kes vastutab selle eest, et protsess täidab oma eesmärki.
  • Protsessi omaniku vastutus seisneb protsessi ja selle mõõdikute toetamises, kavandamises ning pidevas parendamises.
  • Suurtes organisatsioonides võib lisaks protsessi omanikule esineda ka protsessihalduri roll, kes vastutab protsessi operatiivjuhtimise eest.

Mari Jaanson

Tagasi