Süsteemiadministraator

Allikas: Teadmusbaas

Õppekava maht: 60 EKAP

Põhiõpingute moodulid (49 EKAP):

Praktika (Süsteemiadministraator) - 30 EKAP.

Valikõpingute moodulid (6 EKAP), valida:

  • 1a Oracle andmebaaside projekteerimine - 3 EKAP; (Oracle akadeemia kursus Database Design)
  • 1b Oracle andmebaaside programmeerimine SQL-i abil - 3 EKAP; (Oracle akadeemia kursus Database Programming with SQL)
  • 2 CCNA marsruutimine ja jagamine: sissejuhatus võrkudesse - 6 EKAP (Cisco akadeemia kursus CCNA R&S: Introduction to Networks)

Lõputööd ja -eksamid (5 EKAP) Administraatori eksam 5 EKAP - Sertifikaadieksami sooritamine

Õpperühm SA15

Microsoft Academy

Windows konteinerid

Cisco Netacad

Certiport

Linux Professional Institute

Pearson Vue

VÕTA taotluse esitamine