Süsteemtestimise

Allikas: Teadmusbaas

Süsteemi testimine on tarkvara või riistvara täielik läbi katsetamine, integreeritud süsteemil, et hinnata süsteemi vastavust oma kindlaksmääratud nõuetele. Süsteemi testimine kuulub musta kasti testimise alla, ja sellise testimise puhul ei ole vaja mingeid teadmisi sisemise koodi disaini või loogika kohta.

Reeglina süsteemi testimine võtab, sisendiks kõik integreeritud tarkvara komponentid, mis on läbinud integratsiooni katsetamise ja ka tarkvarasüsteemi mis on integreeritud riistvara süsteemiga. Integratsiooni testimise eesmärk on avastada vastuolusid tarkvara ühikutes, mis on integreeritud koos või mis on koosluste ja riistvara vahel. Süsteemi testimine on piiratum testimise tüüp; sellega proovitakse avastada vigu nii sees "sisemises-kooslustes" kui ka süsteemi sees tervikuna.

Kogu süsteemi testimine

Süsteemi testimine viiakse läbi kogu süsteemi kontekstis funktsionaalne nõue spetsifikatsioon(FRS) ja süsteeminõude kirjeldus(SRS) alusel. Süsteemi testimine testid mitte ainult disaini, vaid ka käitumist kui ka oletatavaid kliendi ootuseid. Samuti on kavas testida kuni ja üle nende määratud piiride mis on välja tootud tarkvara/riistvara nõudud spetsifikatsioonides.

Katsete tüübid mis on süsteemi testimises

Järgnevad näited on erinevat tüüpi katsetamised, mida tuleks kaaluda süsteemi testimisel:

• Graafilise kasutajaliidese testimine

• Kasutatavuse testimine

• Tarkvara jõudluse testimine

• Sobivuse testimine

• Erandide testimine

• Laadimise testimine

• Volüümi testimine

• Stressi testimine

• Turvalisuse testimine

• Mastaapsuse testimine

• Mõistlikuse testimine

• Suitsu testimine

• Ettevalmistav testimine

• Ad hoc testimine

• Regressiooni testimine

• Installimise testimine

• Hooldus testimine

• Taastus testimine

• Kättesaadavuse testimine

Kuigi erinevat testimise organisatsioonid võivad ette näha erinevaid teste süsteemi testimise osana, see nimekiri toimib üldise raamistiku või alusena.

Tarkvara mida kasutatakse tavaliselt süsteemi testimisel

• IBM võrku simulaator

• IBM töökoormuse simulaator

Tagasi