SQL kuupäevafunktsioonid

Allikas: Teadmusbaas

Kuupäevadega seotud funktsioonid:

  • ADD_MONTHS (d,n), d – kuupäev, n – täisarvuline kuude arv;
  • LAST_DAY (d) kuupäevaga määratud kuu viimase päeva kuupäev;
  • MONTHS_BETWEEN (d,e) kuude arv kahe kuupäeva vahel, e –varasem kuupäev;
  • NEW_TIME (d,a,b) Kuupäev ja aeg ajatsoonis b kui kuupäev ja aeg ajatsoonis a on d; a ja b on CHAR väärtused, mis näitavad ajatsoone;
  • NEX_DAY(d, char) esimene nädalapäev, mis on võrdne või hilisem võrreldes kuupäevaga d, char esindab nädalapäeva nime

Süsteemiaeg ja kuupäevamall:

  • SYSDATE väljastab süsteemi jooksva kellaaja
  • SYSTIMESTAMP väljastab süsteemi jooksva kuupäeva, kellaaja ja ajavormingu

TAGASI