Samba domeenikontrolleri haldamine

Allikas: Teadmusbaas

Mis on Samba

Samba on vabavaraline SMB/CIFS protokoll. Alates kolmandast versioonist on Samba võimeline pakkuma Windows'i faili- ja printerijagamisteenust ning seda saab liita Windows'i võrgudomeenile, kas domeenikontrollerina või domeeni liikmena. Samuti võib Samba olla osaks Active Directory domeenist. Samba töötab enamikul UNIX-laadsetel süsteemide.

Domeenikontrollerina võimaldab Samba

• Domeeni kasutajakontode haldamist – info kasutajate kohta võib olla samba enda kasutajate andmebaasis (PAM (Plugable Authentication Modules) abil on võimalik Samba ja Unixi/Linuxi kasutajate andmebaasi sünkroniseerituna hoida), LDAP serveris, Kerberos serveris, või mujal.

• Liikuvate kasutajaprofiilide haldus (Roaming User Profiles)

• UNIX/Linux masina kõvakettal olevaid katalooge välja jagada nagu tavalisi Windows'i jaoseid, koos sinna juurde kuuluva ligipääsukontrolliga.

• Lisada domeenis olevatele kasutajakontodele sisselogimise skripte, mille näol on tegemist tavaliste Windows'i käsureaskriptidega, mida hoitakse domeenikontrolleris ja käivitatakse masinas, millega kasutaja domeeni logib.

• Jagada domeenis printereid – seda võimalust kasutatakse tavaliselt koos CUPS (Common Unix Printing System) alamsüsteemiga.

Samba kasutajate andmebaasi asukoht

Samba kasutajate andmebaas „smbpasswd“ asub vaikimisi koos Samba konfiguratsioonifailiga „smb.conf“ kaustas /etc/samba/ Peale konfiguratsioonifaili oma vajadustele vastavaks muutmist (täpsemaks infoks vaata näiteks: http://samba.netfirms.com/sambconf.htm ) tuleb enne Windows'i masina domeeniliikmeks registreerimist luua masina konto (Samba machine account). Konto nimi peab vastama domeeni liikmeks registreeritava arvuti nimele ja lõppema märgiga $.

Windows klient arvuti liitmine domeeniga

1) valida My Computer, teha sellel hiirega paremklik ja valida „properties“.

2) valida sealt „Computer name“.

3) Valiku „Member of:“ juures valida Domain ja sisestada domeeni nimi.

4) Lõpuks küsitakse domeenikontrolleri administraatorkasutaja kasutajanime ja parooli.


Kasutatud allikad

http://www.cs.tlu.ee/windows/Windows_op_systeemid_konspekt_8_loeng.pdf

Koostaja: Oliver Jürisaar rühm IT14