Server 2012 paigaldamine

Allikas: Teadmusbaas

Serveri kursuse ülesanded ja harjutused

EsX liides asub kehtnamtk.tk

3 DC ülesanne

RSAT Windows 8 jaoks

Teiste serverite haldus 2012R2 konsoolilt

Windows arvuti võrgukaardi seadistamine käsurealt:

Näiteks netsh interface ip set address "eth1" static 10.100.10.1 255.255.255.0 172.16.5.2

Kus eth1 on võrgukaardi nimi; 10.100.10.1 on võrgukaardi eth1 IPv4 aadress; 255.255.255.0 on võrgumask ja 172.16.5.2 on vaikelüüsi IP (gateway)

Doomenipuu

PowerShell

Serveri GUI eemaldamine: Install-WindowsFeature Server-Gui-Mgmt-Infra,Server-Gui-Shell -Restart -Source C:\mountdir\windows\winsxs

Allikad: