Server 2012 teenusete täpsem seadistamine

Allikas: Teadmusbaas

Eksami sisu peamised peatükid on:

  • Kõrge käideldavuse seadistamine ja haldus (16%)
  • Salvestuslahenduste ja failide seadistamine (18%)
  • Äripidevuse realiseerimine ja õnnetustest taastamine (14%)
  • Võrguteenuste seadistamine (17%)
  • Kataloogiteenuse taristu seadistamine (15%)
  • Juurdepääsu infoturbe lahenduste seadistamine (19%)