Skriptimisvahendid

Allikas: Teadmusbaas

Mooduli maht 3,5 EKAP

Omandatavad kompetentsused:

  • (läbiv) kirjeldab peamisi skriptimiskeskkondi, skriptimiseks kasutatavaid keeli ja vahendeid;
  • koostab skripte korduvkasutatavuse põhimõttel;
  • (läbiv) automatiseerib skriptimisvahenditega korduvad haldustegevused Linux/BSD ja Windows operatsioonisüsteemides;
  • (läbiv) automatiseerib rakendusserverite haldamiseks vajalikud haldustegevused kasutades skriptimise rakendusliidest;
  • teab vajalikul tasemel programmeerimise põhimõisteid skriptimiseks;
  • (lõimitud ja võtmepädevus) kasutab matemaatika ja loogika põhiseoseid skriptide koostamisel;
  • (lõimitud ja võtmepädevus ning läbiv) kasutab korrektset inglise keelset terminoloogiat; väljendab end/suhtleb inglise keele erinevate osaoskuste kaudu (loeb, kuulab, räägib, kirjutab B1 tasemel);
  • (lõimitud ja läbiv) kasutab korrektset õppekeelset terminoloogiat (eesti keel);
  • (võtmepädevused) algatusvõime ja ettevõttlikkus;

Skriptimiskeskkonnad

Linux haldusskriptid

Üks lihtne näide

Allikad: