Software requirements

Allikas: Teadmusbaas

Tarkvara nõuded on valdkond tarkvaratehnika sees, mis loob vajalikud nõuded huvirühmade, mis tuleb lahendada tarkvara abil. IEEE Standard Sõnastik Tarkvara Tööstluse Terminoloogia määratleb nõuet: 1) Tingimuse või võime vajadusel, saab klient lahendada probleemi või saavutada eesmärk. 2) Tingimuse või võime, mis peavad olema täidetud või töödeldud süsteemiga või süsteemi osa millega rahuldada lepingut, standardit, spetsifikatsiooni või muud ametlikult kehtestatud dokumenti. 3) Dokumenteeritud esitlus tingimuse või võime kohta nagu 1 ja 2. Tegevus, mis on seotud tarkvara nõuetega ja mida võib üldjoontes lagundada esilekutsumiseks, analüüsiks, spetsifikatsioonideks ja juhtimiseks.

Esilekutsumisfaas

Esilekutsumise on nõuete kogumine ja avastamine sidusrühmade ja muude allikate vahel. Erinevaid tehnikaid saab kasutada erinevates olukordades näiteks ühise taotluse disaini (JAD) istungites, intervjuudes, dokumentide analüüsis, fookusgrupide ja muu sellise esilekutsumine on esimene samm nõuete arengus.

Analüüs

Analüüs on loogiline jaotus, mis lähtub esilekutsumisest. Analüüs kaasab parema ja täpse arusaama üle iga nõude ja nad kujutavad nõudeid komplektidena mitmel täiendaval viisil.

Speifikatsioon


Täpsustus hõlmab endasse esindatud ja laostab endasse kogutud nõuded teadmiste kohta püsivas ja hästi organiseeritud viisidel, mis hõlbustab tõhusat suhtlemist ja muutuste juhtimist. Use case, kasutaja lood, funktsionaalsed nõuded ja visuaalsed analüüsi mudelid on populaarsed valikud nõuete kirjeldamises.

Kinnitamine

Valideerimine hõlmab tehnikat, et kinnitada kas õige rida nõudeid on täpsustatud, et ehitada lahenduse, mis rahuldab projekti ärilisi eesmärke.

Juhtimine

Nõuded muutuvad projekti jooksul ja seal on sageli neid palju. Juhtimine selles muutuses hakkab olema tähtsam tagada, et õige tarkvara on ehitatud huvirühmadele.

Kirjutas: Lauri Nugiseks TA15