StRS

Allikas: Teadmusbaas

Huvigruppide nõuete määratlusdokument

Peegeldab nõudeid ühe või mitme huvigrupi seisukohalt

Nimetatud dokumendi sisukord:

 1. Sissejuhatus (Introduction)
  1. Ärieesmärgid (Business purpose)
  2. Äritegevuse mõju ulatus (Business scope)
  3. Äritegevuse ülevaade (Business overview)
  4. Määratlused (Definitions)
  5. Huvigrupid (Stakeholders)
 2. Viited (References)
 3. Ärihaldusest tulenevad rõuded (Business management requirements)
  1. Ärikeskkond (Business environment)
  2. Eesmärk ja ülesanded (Goal and objective)
  3. Ärimudel (Business model)
  4. Infokeskkond (Information environment)
 4. Äritegevustest tulenevad nõuded (Business operational requirements)
  1. Äriprotsessid (Business processes) - saab kirjeldada näiteks BPMN skeemidena
  2. Äritegevuse poliitikad ja reeglid (Business operational policies and rules)
  3. Äritegevuse piirangud (Business operational constraints)
  4. Äritegevuse moodid (Business operational modes)
  5. Äritegevuse kvaliteet (Business operational quality)
  6. Äristruktuur (Business structure)
 5. Kasutajanõuded (User requirements)
 6. Pakutava süsteemi põhimõte (Concept of proposed system)
  1. Tegevuse põhimõte (Operational concept)
  2. Tegevuse stsenaarium (Operational scenario)
 7. Projektiga seotud piirangud (Project Constraints)
 8. Lisad (Appendix)
  1. Akronüümid ja lühendid (Acronyms and abbreviations)*
Märkused:
 • Akronüümid ja lühendid ehk glossaar, ehk sõnastik ehk töös kasutatud mõisted ja lühendid on eestikeelsetes dokumentides dokumendi alguses
 • Viited on eestikeelsetes dokumentides dokumendi lõpus


⇐ Tagasi nõuete juurde