SyRS

Allikas: Teadmusbaas

Süsteeminõute määratlusdokument

Sisukorra näide:

 1. Sissejuhatus (Introduction);
  1. Süsteemi eesmärk (System purpose);
  2. Süsteemi piirid (System scope);
  3. Süsteemi ülevaade (System overview);
   1. Süsteemi taust ja seosed (System context);
   2. Süsteemi ülesanded (System functions);
   3. Kasutajate iseloomustus (User characteristics);
  4. Määratlused (Definitions);
 2. Viited (References);
 3. Süsteemile esitatavad nõuded (System requirements);
  1. Funktsionaalsed nõuded (Functional requirements) = tööülesanded;
  2. Kasutatavuse nõuded (Usability requirements);
  3. Jõudlusnõuded (Performance requirements);
  4. Süsteemi liidesed (System interface);
  5. Süsteemi töötegevused (System operations);
  6. Süsteemi moed ja seisundid (System modes and states);
  7. Füüsilised omadused (Physical characteristics);
  8. Keskkonna tingimused (Environmental conditions);
  9. Süsteemi turvalisus (System security);
  10. Infohaldus (Information management);
  11. Poliitikad ja regulatsioonid (Policies and regulations);
  12. Süsteemi elutsükli säilitamine (System life cycle sustainment);
  13. Pakkimine, käitlemine, tarnimine ja transport (Packaging, handling, shipping and transportation);
 4. Õiguspärasuse tuvastamine (Verification);
  1. (alapeatükid samad, mis peatükis 3);
 5. Lisad (Appendices);
 • Oletused ja sõltuvused (Assumptions and dependencies);
 • Akronüümid ja lühendid (Acronyms and abbreviations).
Märkused:
 • Akronüümid ja lühendid ehk glossaar, ehk sõnastik ehk töös kasutatud mõisted ja lühendid on eestikeelsetes dokumentides dokumendi alguses
 • Viited on eestikeelsetes dokumentides dokumendi lõpus viiteloeteluna


⇐ Tagasi nõuete juurde