Töökoha arvutite

Allikas: Teadmusbaas

Nõuded töökoha arvutile (arvutivõrgu tööjaamale)