Tabelite piirangud

Allikas: Teadmusbaas

Piirangute liigid:

  • Primaar- ehk peavõti (PRIMARY KEY);
  • Välisvõti (FOREIGN KEY);
  • Mittetühi veerg (NOT NULL);
  • Kontrolliga piirang (CHECK];
  • Unikaalse väärtuse piirang (UNIQUE).

Tabeli piirangute vaatamiseks MySQL keskkonnas:

SELECT column_name, constraint_name, referenced_column_name, referenced_table_name FROM information_schema.key_column_usage WHER table_name = 'siia sisestage uuritava tabeli nimi';