Tarkvara disain

Allikas: Teadmusbaas

Tarkvara disain on protsess, mille käigus tehakse spetsifikatsioonid tarkvara alusele , mille eesmärk on jõuda tulemusteni , kasutades selleks primitiivne komponendid ja kohaldada piiranguid.

Tarkvara disain viitab kas kõikidele tegevustele mis leitsid aset rakendamisel, raamimisel ja muudes keerulisi süsteeme.

Tarkvara disain tavaliselt haldab probleemide lahendamist ja tarkvara lahenduste plaanimist.

Ülevaade

Tarkvara disain on protsess mille käigus paigaltatakse tarkvara lahendusi kas ühe või mitme probleemi alusel.

Üks peamine tarkvara disaini osa on tarkvara vajatusete analüüs. See on tarkvara arendusprotsessi osa kus tuuakse välja vajadused tarkvara projekteerimisel.

Tarkvara disainiks võib pidada probleemi lahendust olemasolevate võimete abil. Tarkvara disain on nii mudel kui ka protsess.

Disain keskendub tarkvara võimetele, sama probleemi lahendamiseks võib olla mitu disaini mis oleneb keskkonnast kus seda vaja.

Tarkvara disain on protsess ja mudel. Disaini protsess on sammude jada mis laseb disainial selgitada kõiki aspekte tarkvara kohta mida tehakse.

Disaini meelespead

Kokkusobivus - Tarkvara peaks olema võimeline töötama teiste toodetega samaaegselt.

Venivus - Uute võimaluste lisamine tarkvarale suurt muutatust tegemata.

Usaldusväärsus - Tarkvara on võimeline tegema tahetud funktsioonid kindlal ajal.