Teenuste portfelli haldur

Allikas: Teadmusbaas

Töö ülesanded:

  • Otsustab strateegia üle, kuidas koostöös IT juhtivgrupiga teenindada kliente.
  • Arendab teenusepakkuja pakkumisi ja võimekusi.

Tagasi

Alam-ülesanded:

Määratleda ja analüüsida uusi või muutunud Teenused.

  • Protsessi Eesmärk: määratleda soovitud tulemusi kavandatava uue või muudetud Teenuse kohta, ning analüüsida nende mõju olemasolevatele teenustele ja välja selgitada vara nende teenuste pakkumise jaoks.

Kiita heaks uued või muutund teenused

  • Protsessi eesmärk: esitada ametlik muudatuse ettepanek muudatuse juhtkonnale.

Algatab disaini staadiumi uue või muudetud teenuse jaoks, kui muudatuse ettepanek on lubatud.

Teenuse portfelli ülevaatamine

Hindab teatud aja tagant teenuse portfelli, et kindlustada, et teenuse pakkuja pakub majanduslikult elujõulisi teenuseid, mis ühilduvad teenuse strateegiaga.See protsess hoiab teenuse portfelli ka ajakohase.

Mõisted:

Muudatuse ettepanek

  • Muudatuse ettepanek kirjeldab suuremat muudatust, kas tervet uut teenust või märkimisväärset muudatust olemasolevas teenuses.Tegevus on oluline et edastada muudatus, ning hinnata riske, mõju, ning teostatavust enne kui disaini protsess algab.

Teenuse põhikiri

  • Teenuse põhikiri on põhjalik kirjeldus uue või muudetud teenuse kohta, ning kuidas selle teenuse ehitamisele lähetakse. Teenuse põhikiri kirjeldab oodatud tulemusi, mis võtavad aset teenuse rakendamise projekti ajal, vajalikud ressursid ning esialgne projekti ajastus. Teenuse põhikiri antakse edasi disaineritele, ning algab täpne disainimine.

Teenuse mudel

  • Teenuse mudel on põhjalik kirjeldus teenuse ja vajaminevate komponentide kohta, et teenust edastada. See on oluline, et paika panna mis ressursse on vaja et teenust osutada, kaasaarvatud interaktsioonid. Ning et aru saada millist mõju muudatus avaldab olamsolevatele teenustele.

Teenuse portfell

  • Teenuse portfellis on terve osutatavate teenuste nimekiri mida teenuse pakkuja pakub. Osa teenustest on teenuse telljatele nähtavad, kuid mõned teenused pole telljatele näha. Selles on näha teenuseid mille kallal veel töö käib, ning tulevased muudatused.