Tehniline analüütik

Allikas: Teadmusbaas

Tehnilise juhtkonna roll, mis pakub tehnilist ekspertiisi ja tuge IT taristu haldamisel. Tavaliselt üks tehniline analüütik või analüütikute tiim iga tehnoloogia valdkonna kohta.

Ülesanded

  • Mängib tehnilise poole pealt olulist rolli IT teenuste disainimise, testimise, käitlemise ja parendamise tehnilise.
  • Vastutab IT taristu käitlemiseks tarvilike oskuste arendamise eest.
  • analüüsib varasematel investeeringutel põhinevaid turuhindu ja tehnilisi näitajaid.
  • Analüüsijad lisavad informatsiooni statistilistesse valemitesse, et tuletada parimaid aega aktsiate müügiks.
  • Lisaks aktsia trendide hindamisele, analüüsijad võivad koguda infot, faile ja esitada neid tööandjatele.

Kevin Lutschan IT-15

Tagasi