Teisendusfunktsioonid

Allikas: Teadmusbaas

MariaDB teisendusfunktsioonid on tavaliselt toodud põhifunktsiionide juures. Tekstifunktsioonide hulgas on järgmised:

Tüüp on üks alljärgnevatest:

 • BINARY
 • CHAR
 • DATE
 • DATETIME — Decimal (D) specifier
 • DECIMAL[(M[,D])]
 • DOUBLE
 • INTEGER
  • on SIGNED INTEGER lühikuju
 • SIGNED [INTEGER]
 • TIME — Decimal (D) specifier
 • UNSIGNED [INTEGER]

Arvufunktsioonide juures on:

 • CONV(N,arvusüsteem,uus arvusüsteem), kus N on arv - teisendab arvu N olemasolevast arvusüsteemist uude arvusüsteemi, näiteks SELECT CONV(16,10,16); annab vastuseks 10, vaata näiteid;
 • BIN(N), näiteks SELECT BIN(8); annab vastuseks 1000, N on BIGINT tüüpi arv või string HEX funktsiooni korral;
 • OCT(N);
 • HEX(N), näiteks SELECT HEX('MariaDB'); annab vastuseks 4D617269614442.

⇐ Tagasi lausendite lehele