Testimise aruandlus

Allikas: Teadmusbaas

Testimise aruanded koostatakse testide liikide kaupa, vt aruande vormi selel 1

Testimise aruanne.png
Sele 1. Testimise aruande vorm

Defektide kohta täidetakse defekti aruanne, vaata sele 2

Defektimall.png
Sele 2. Defektimalli osad


Allikad:

  1. Testi aruande näide
  2. Defektide haldus

Tagasi testplaani juurde

Tagasi testimise mooduli kirjelduse juurde