Timmitud tootmine

Allikas: Teadmusbaas

Timmitud tootmine

Idee pärineb Toyota Tootmissüsteemist Toyota Production System (TPS)

Timmitud tootmine ehk kulusäästlik tootmine (inglise lean production või lean manufacturing, lühendatult lean) on protsesside ja ettevõtete juhtimise viis, tootmine, mille puhul ressursse kulutatakse üksnes lõpp-produkti huvides, st üksnes sellele, mille eest tarbija on valmis maksma; kogu muud ressursikulu peetakse siis raiskamiseks. See võimaldab kaupu toota ja teenuseid osutada kaks kuni kolm korda vähema ressursside mahukusega kui tavapärase tootmisviisi puhul.

Timmitud tootmise põhimõtete levimisel üle tervete organisatsioonide ja teenuste valdkondade saab rääkida mõistest timmitud mõtteviis (inglise keeles lean thinking). Timmitud tootmine hõlmabki nii vastavat mõtteviisi kui tehnikaid.