Tiny Core Linux ruuteri loomine

Allikas: Teadmusbaas

Tiny Core Linux

Tiny Core Linux on 10 MB suurune ja ruumi kokkuhoidmiseks virtuaalkeskonnas võiks temast teha ruuteri enda masinate ja MTK võrgu vahele.

ISO fail asub Linux/Ruuterid/Core kaustas

Katsed on näidanud, et mälu suuruseks võiks panna 256 MB ja ketta suuruseks 16 MB, lisada teine võrgukaart

Alglaadimise järel tuleb seadistamiseks teha sudo su

  1. vaata ifconfig eth0 käsuga esimese võrgukaardi IP (IP_eth0)
  2. seada ifconfig eth1 käsuga teisele võrgukaardile IP (IP_eth1)
  3. teha marsruutimine esimesele võrgukaardile (route add default gw IP_eth0)

Tulemüüri ja NAT seadistamine 2 võrgukaardi vahel

  1. tõmmata alla ja paigaldada iptables pakett (tce-load iptables.tcz)
  2. lubada IP edastus kernelis (echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward)
  3. maskeerida esimene võrgukaart (iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE)
  4. lubada liiklus eth1-st eth0 (iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT)
  5. lubada liiklus eh0-st eth1 (iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -j ACCEPT)