Traadita võrgu liidese kontroller

Allikas: Teadmusbaas

Traadita võrk liidestega (WNIC) on võrguliidese kontroller, mis ühendub juhtmeta raadiolt põhineva arvutivõrkuga, mitte traadiga võrgu nagu Token Ring või Ethernet. WNIC, nagu ka teised Adapterid, töötab ta Layer 1 ja Layer 2 OSI mudeliga. See kaart kasutab antenni, et suhelda mikrolainete abil. WNIC lauaarvutil on traditsiooniliselt ühendatud PCIde abil. Muud side valikud on USB ja PC-kaardid. Integreeritud WNICs on ka olemas, (tavaliselt Mini PCI / PCI Express Mini Card kujul).

Varajased traadita võrgu liidese kontrollerid olid tavaliselt rakendatud lisapesades mis on ühendatud arvuti bussiga. Odavus ja laialdane Wi-Fi standard tähendab, et paljudel uuematel sülearvutitel on traadita võrgu liides ehitatud emaplaati.

Mõistet kasutatakse tavaliselt IEEE 802.11 adapterites; seda võib kasutada ka sellistes NIC protokollides peale 802.11, näiteks üks rakendamisel Bluetoothi ühendusi.

Talitlusrežiimid

infrastruktuuri režiim

Infrastruktuuri režiimis võrgu WNIC vajab traadita pöörduspunkti: kõik andmed kantakse pöörduspunkti kaudu keskse jaoturina. Kõik traadita tippe kasutatakse infrastruktuuri režiimis võrgu ühendamiseks pöörduspunkti. Kõikdel sõlmedel mis ühenduvad pöörduspunktiga peavad olema sama teenusega (SSID) kui pöörduspunktina ning kui mingi traadita turvalisus on lubatud pöörduspunkti (nagu WEP või WPA), siis nad peavad jagama samu klahve või muu autentimise parameetrid.

Ad hoc režiimis

Ad hoc režiimis võrgu WNIC ei vaja pöörduspunkti, vaid liides võib ühenduda kõigi teiste traadita sõlmedega otse. Kõikidel sõlmedel juhuvõrgus peavad olema samal kanalil ja SSIDl.

Tehnilised nõuded

IEEE 802.11 standard sätestab madalaid nõudeid, kuidas kõik 802.11 traadita võrkudega tegutseda. Varasem 802.11 liidese kontrollerid on tavaliselt kooskõlas ainult varasemate variantide standartitega, samas uuemad kaardid toetavad nii praeguseid kui ka vanemaid standardeid.

Tehnilisi nõudeid kasutatakse tavaliselt turundusmaterjalides WNICs jaoks, mis sisaldavad järgmiseid:

Traadita andmeedastuskiirus (mõõdetud Mbit / s); Need ulatuvad 2 Mbit / s kuni 54 Mbit / s. Traadita saatevõimsus (mõõdetud dBm) Wireless võrgu standardid (võib sisaldada standarditele nagu 802.11b, 802.11g, 802.11n, jne) 802.11g pakub andmete edastuskiirus samaväärne 802.11a - kuni 54 Mbit / s - ja laiema 300 jala (91 m) kaugusel 802.11b ja on tagasiühilduv 802.11b

Enamik Bluetooth kaardid ei rakendada 802.11 standarditel.

Raadius The reason is that wireless devices dynamically negotiate the top speed at which they can communicate without dropping too many data packets.

Traadita ulatust võib oluliselt mõjutada objektid mis on signaali ees ja kui kvaliteedne on antenn. Suur elektriseadmete, nagu külmikud, kaitsmekarpi, metallist torustiku ja kliimaseadmed võivad takistada traadita võrgu signaali. Teoreetiline maksimaalne raadius IEEE 802.11 jõutakse ainult ideaalsetes tingimustes ja tõeline efektiivne ulatus on tavaliselt umbes pool teoreetilisst raadiusest. Täpsemalt, maksimaalse läbilaskevõime saavutamiseks peab olema väga lähedalt (alla 7,6 m); kaugemates osades võib interneti kiirus väheneda umbes 1 Mbit / s, enne kui see ära kaob. Põhjuseks on see, et traadita seadmed dünaamiliselt teebad läbirääkimisi tippkiirusest, kus nad saavad suhelda ilma liiga paljude andmepakettide kaotustetta.

Lauri Nugiseks TA15