UI testide loomise raamistik

Allikas: Teadmusbaas

UI testide loomise raamistikud

70 % testidest tehakse veel käsitsi ja see on ajamahukas tegevus.

Raamistikud:

  • Java JUnit
  • C CUnit, CTest
  • .NET, CSUnit, MSTest (Visual Studio)
  • ASP ASPUnit
  • PHP PHPUnit (Laravel on veebiarendajatele)
  • Python unittest(PyUnit)

Allikad:

  1. Wikipedia
  2. Arenduskeskkonnad