UP

Allikas: Teadmusbaas

Ühtlustatud tarkvaraarenduse protsess (Unified process (UP)) on populaarne iteratiivne ja inkrementaalne tarkvaraarendusprotsessi raamistik. Ühtlustatud tarkvaraarenduse protsess ei ole lihtsalt protsess, vaid täiendatav raamistik, kus üksikasjad tuleks kohandada kindlate projektide ja organisatsioonide jaoks. Selle protsessi raamistik avaldati 2012. aastal, mis oli hübriidraamistik ja laenas omadusi ühendatud protsessist, Scrum-ist, ekstreemprogrammerimisest ja teistest meetoditest.

Omadused

Ühtlustatud tarkvaraarenduse protsess on iteratiivse ja inkrementaalse arenduse protsess. Välja töötamine, ehitamine ja üleminek on etapid, mis on jaotatud eri ajavahemikesse. Alguse etapi võib ka panna eri ajavahemikku, kui projekt on suur. Iga iteratisoon viib välja juurdekasvuni, mis on süsteemi versioon, mis lisab või parandab funktsionaalsust võrreldes eelmise versiooniga.

Selle meetodi juures on olulisel kohal selle mudeli arhitektuur. Ükski mudel ei ole nii hea, et seda saaks kasutada kõikides süsteemi aspektides, aga ühtne tarkvaraarenduse protsess toetab mitut arhitektuurilist mudelit.

Ühtne tarkvaraarenduse protsess nõuab tiimilt, et projekti juures leida kõik riskid ja potensiaalsed riskid varakult enne projekti põhifaaside juurde minemist.

Projekti põhifaasid

  1. Algus
  2. Välja töötamine
  3. Üles ehitamine
  4. Üleminek


Kasutatud allikad:

https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Process

http://www.ambysoft.com/books/agileModeling.html

http://www.informit.com/articles/article.aspx?p=24671&seqNum=7


⇐ Tagasi meetodite juurde

Autor:

Paul Hendrik Maimik TA16