Ubuntu Server DHCP seadistamine

Allikas: Teadmusbaas

Ubuntu Server DHCP seadistamine

Mis on DHCP

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) on võrguteenus, mis jagab võrgus olevatele seadmetele automaatselt võrgukonfiguratsiooni. Näiteks IP address, subnet mask, gateway, DNS server jms. Ilma DHCP serveri abita, tuleks võrguadministraatoril iga masin käsitsi seadistada.

Kuidas DHCP töötab

Kui uus masin, millel on DHCP aktiveeritud, võrku lülitatakse, saadetakse IP soov kõikidele seadmetele võrgus (multicast). Kõigile sellepärast, et masin ei tea, kus DHCP server asub.

DHCP seadistamine Ubuntu 14.04 Serveris

Kõigepealt on vaja muuta serveri IP staatiliseks.

sudo nano /etc/network/interfaces

auto eth0

iface eth0 inet dhcp

DHCP tuleb panna Static ning kirjutada vastavalt enda konfiguratsioonile IP, netmask, gateway ja dns-nameservers.

auto eth0

iface eth0 inet static

address 172.16.0.2

netmask 255.255.0.0

gateway 172.16.0.1

dns-nameservers 172.16.0.1

Gateway ja dns-nameservers on ruuteri IP.

Siis tuleb teha restart sellele.

sudo /etc/init.d/networking restart

Peale seda reboot masinale.

Kui neist jäi väheks, siis võib teha ka ifdown ja ifu.

DHCP Server

Järgmiseks tuleks installida ISC-DHCP-SERVER.

sudo apt-get install isc-dhcp-server

<img width="605" height="528" />

Conf.PNG Siis tuleks kommentaari alt välja võtta need kaheksa rida.

Vajalikud IP-d, Broadcast-addressi ja muu saab välja arvutada lehelt : <a href="http://www.subnet-calculator.com/"> http://www.subnet-calculator.com/ </a>

Siis viimase asjana tuleks adapter paika panna.

nano -w /etc/default/isc-dhcp-server

Ning seal kirjutada:

INTERFACES="eth0"

Eth0 tähendab adapteri nime, seega panna enda adapteri nimi sinna.

Info

<a href="https://help.ubuntu.com/community/isc-dhcp-server"> https://help.ubuntu.com/community/isc-dhcp-server </a>

<a href="http://www.subnet-calculator.com/subnet.php?net_class=B"> http://www.subnet-calculator.com/subnet.php?net_class=B </a>

http://www.metshein.com/unit/ubuntu-server-teenused-dhcp/